Tai Chi Liberec


Tai Chi Chuan

Autentické bojové Tai Chi s přímou vazbou na rodinu Yang skrze Mistra Vincenta  Chu

Baguazhang

škola Emei skrze Mistra Zhai Fenga

Neigong

doplňující cviky, základy Kung-fu Wudang