Pravidla rodiny Yang

Níže jsou uvedena pravidla rodiny Yang. Pro ilustraci uvádíme pravidla od Yang Chen fu, jeho neoficiálního disciple Chen Man-chinga a zároveň jeho syna, Yang Sau Chunga. Jedná se vlastně o tatáž pravidla. Překlady a výklady jednotlivých znaků tak jak jsou zapsány od autorů nejsou jednoznačné a často se výkladem jednoduchých pravidel zabývají celé knihy. Nicméně bez cvičení je celý výklad k ničemu. Je dobré vzít pravidla na vědomí, ale zároveň nemožné podle nich soustředěně cvičit. Pravidla přichází postupně sama - bez uvolnění ramen nelze cítit separaci plné a prázdné, bez separace plné a prázdné nepřichází uvolnění pasu, bez uvolněného pasu nelze pocítit pozvednutá záda, bez pozvednutých zad nelze cítit souhru spodních a vrchních partií a tak dále.


Desatero Yang Chen fu

1. Zavěste hlavu. 

2. Uvolněte hrudník, abyste pozvedli záda. 

3. Relaxujte pas.

4. Separujte plné a prázdné.

5. Svěste ramena a lokty dolů.

6. Použijte záměr mysli, nikoliv sílu.

7. Horní a spodní část těla spolupracují.

8. Vnitřní a vnější je v harmonii.

9. Žádné přerušování pohybu.

10. V akci je klid.

Třináctero Yang Sau Chunga

1. Posaďte ramena dolů a snižte lokty.
2. Vyprázdněte hrudník a pozvedněte záda.
3. Udržujte energii vpoklidu dole v břišním "psychickém centru" (zhruba 3" tj. cca 7,5 cm pod pupkem) vyprázdněním hrudníku a uvolněním pasu. Břišní (pupeční) centrum je místo kde dochází ke shromažďování a kultivaci energie. Po dlouhém tréninku potenciální energie vytváří silný impuls, který, pokud je nutné, může být vypuštěn k útoku i obraně.
4. Udržujte hlavu vzpřímenou a tělo vyvážené.
5. Uvolněte pas.
6. Posunujte těžiště tak jak je nutné.
7. Správně koordinujte každou část těla.
8. Nevyvíjejte sílu, ale ta myšlenka tam stále je.
9. Akce i myšlenka by měly být v harmonii.
10. Myšlenka a energie by si měly odpovídat.
11. Akce je obsažena v nečinnosti (neaktivitě).
12. Akce a nečinnost by měly být perfektně spárovány.
13. Všechny pohyby by měly být prováděny v jistém rytmu a měly by následovat jeden druhý rovnoměrně bez trhavých pohybů jako když je hedvábí odvíjeno z kokonů.

Dvanáctero dle ústního předání Yang Cheng fu , sepsal Cheng Man-ching


1. Uvolněte se.
2. Poklesněte.
3. Rozlišujte plné a prázdné.
4. Hlava a páteř musí být vzpřímeny.
5. Pas je nepohybujícím se středem, je osou všech pohybů těla. Musí být držen zpříma, ale pružně.
6. Forma hlazení ptačího ocasu je jako když dva muži řežou pilou. Když jeden zastaví, druhý také musí zastavit. Při cvičení Tchuej-shou nikdy neklaďte odpor. 
7. Nedělejte rukama pohyby bez úmyslu.
8. Následujte princip panenky na kouli. Tělo je bystré a svěží a chodidla jsou zakořeněná. 
9. Rozlišuj mezi energií a sílou. Energie vychází ze šlach, síla z kostí. Enerige je měkká, pružná, aktivní; síla je tvrdá, nepružná, mrtvá. 
10. Ve formě udržujte rovnováhu, aby qi mohla lépe cirkulovat. Cvičení musí být prováděno pomalu a rovnoměrně, jako byste odvíjeli hedvábí z kokonu. Prudká síla a rychlý pohyb by přetrhly vlákno, stejně jako by přetrhly souvislý sled cvičení.
11. V Tuishou musíte poznat techniku svého soupeře. Rozlišujte pravý útok od lsti. Když děláte zachycení, nechoďtě příliš daleko, když děláte svinutí, nenechte protivníka přijít příliš blízko. Techniky je třeba provádět správně.
12. Porazit tisíc liber silou čtyř uncí, k tomu musíte užívat správnou techniku. Když budete tahat za rohy nebo uši krávu o hmotnosti tisíc liber, nehnete s ní. Když ale na její nos přivážete čtyřuncový provázek, pohnete s krávou snadno. Když ale bude ona kráva zhotovena z kamene, nebude vám ani to nic platné. Správná technika nebude fungovat, pokud nebude aplikována na živé stvoření.