Tai Chi Chuan 太极拳

V našem klubu cvičíme Klasické Bojové Tai Chi Chuan rodiny Yang.

Není jiná cesta jak porozumět Tai Chi než cvičením.

Jak rozpoznat, že se v daném klubu vyučuje skutečně Tai Chi? Pokud se zároveň přenáší váha, otáčí boky a pohybují ruce, pak je to Tai Chi.

Jednotlivé styly Tai Chi (Wudang, Chen, Yang, Zhaobao, Wu, Sun, Hao, a dal.) se nerozlišovaly až do čínské kulturní revoluce (1966). Bylo pouze jedno Tai Chi.

Pro správné pochopení Tai Chi je vhodné najít si více mistrů. (slova mistra V.Chu - vysvětlení - každý jsme jiný, každý mistr je jiný a každý z nás si musí najít svou cestu)

Fakt, že někdo cvičí Tai Chi 25 let, ještě neznamená, že jej cvičí správně. Fakt, že někdo v 75 letech učí Tai Chi, ještě neznamená, že jej učí správně.

Fakt, že někdo necítí při Tai Chi žádné vjemy ještě neznamená, že cvičí špatně - jeho čchi může být tak silná a peng tak pevný, že jej nepřetlačí ani deset mužů.


O Tai Chi již bylo napsáno mnohé. Odhadem však 90% literatury kopíruje stejné chyby, které se opakováním stávají pravdou. Říká se, že Tai Chi je jedno z nejvíce dezinterpretovaných (tedy nepochopených) bojových umění vůbec. Co se týče doporučené literatury, velice rád poskytnu články mistra Vincenta Chu, M.Ed., tedy mistra, který se učil u rodiny Yang a má pedagogické vzdělání a publikuje články o Tai Chi v impaktovaných periodicích a to se zaměřením přímo na jádro věci a bez jinotajů.

Termín "Tai Chi" v různých dobách znamenal různé. V historické Číně "Tai Chi" znamenalo "nejvyšší bod v domě." Dnes se překládá jako "nejzazší mez" či "zdroj" nebo "začátek" či "velká polarita" (tzn. vztahuje se ke dvěma elementům - Yin a Yang), Shrnuto pojem "Tai Chi" znamená "To nejdůležitější." (pozn.: "chi" nezaměňovat s "qi" tedy s energií, jedná se o dva rozdílné znaky).

Správný přepis (transkripce) 太极 v češtině je "tchaj ťi" (znak "ťi" není to samé jako "ti" - je měkký stejně jako "ši" nebo "či" a další). Dle pinyin (pchin-jin = uměle vytvořený čínský jazyk pro přepis do latinky) je správný přepis znaků 太极拳 "taiji" nebo "tai ji." Já na svých stránkách užívám anglický přepis Tai Chi neboť tento přepis používá i můj čínský mistr V.Chu a také proto, že na internetu je tento přepis nejrozšířenější.

Znaky 太极拳 se (angl.) přepisují jako Tai Chi Chuan (dle pinyin - taijiquan). Slovo "Chuan" znamená pěst, přeneseně tedy "taijiquan = nejvyšší konečný boj."

Velký, střední a malý řád Velký řád je vhodný pro začátečníky - rozsáhlé pohyby, široké a nízké postoje, rozsáhlé kruhové pohyby. Je to cvičení vhodné pro uvolnění kloubů a posílení nohou. Ze středního řádu je již patrnější bojová aplikace - střední řád je to co vidíte prakticky ve všech klubech a videích na Youtube. Podle názoru Yang Sau Chunga (4.generace rodiny Yang, *1910) je velký řád vytvořený jeho otcem Yang Chen-fu (3.generace rodiny Yang, *1883) až příliš uvolněný a skutečné využití síly Vás může naučit především Střední řád. Malý řád již využívá minimalistických pohybů, ovšem o to více zapojuje střed těla (Tantien, Hara). Zde se objevují oblouky s rukama až na zem. Cvičícím však nebyly z těchto pohybů jasné bojové aplikace a tak jeho otec Yang Jian Hou (2.generace rodiny Yang, *1839) začal malý řád rozšiřovat o nižší postoje. Dle báchorek je malý řád vytvořený Yang Luchanem (1.generace rodiny Yang, *1799) pro členy císařského dvora, kteří nosili nepohodlné šaty s dlouhými rukávy a suknicemi a nemohli se moc hýbat.

Tai Chi Yang se cvičí ve 3 stylech - tygr, čáp nebo had.

VideaTai Chi Chuan - cvičí Grand Master Yang Sauchung, nejstarší syn Grand Grand Mastera Yang Chen-fu, zachycené na 8 mm film, tj. zrychlené. Video zde: 108 forem.

Cíl sólového drilu je nalézt osu svého těla.

Cíl tuishou je nalézt osu těla partnera.

Dle úrovní Taichi podle prof. Fang Ninga (viz článek) je prvním stupněm Tai Chi tzv. Fa Jin neboli explozivní vypuštění energie. Ten by měl být cílem každého cvičence. Je to dovednost, která ale nesouvisí s osou partnera, lze ji aplikovat v kterékoli pozici a to právě správným uvolněním. Lze se k ní propracovat poctivým cvičením (nikoliv přemýšlením :-)