Tai Chi Chuan 太极拳

V našem klubu cvičíme Klasické Bojové Tai Chi Chuan rodiny Yang.

Není jiná cesta jak porozumět Tai Chi než cvičením.

Jak rozpoznat, že se v daném klubu vyučuje skutečně Tai Chi? Pokud se zároveň přenáší váha, otáčí boky a pohybují ruce, pak je to Tai Chi.

Jednotlivé styly Tai Chi (Wudang, Chen, Yang, Zhaobao, Wu, Sun, Hao, a dal.) se nerozlišovaly až do čínské kulturní revoluce (1966). Bylo pouze jedno Tai Chi.

Pro správné pochopení Tai Chi je vhodné najít si více mistrů. (slova mistra V.Chu - vysvětlení - každý jsme jiný, každý mistr je jiný a každý z nás si musí najít svou cestu)

Fakt, že někdo cvičí Tai Chi 25 let, ještě neznamená, že jej cvičí správně. Fakt, že někdo v 75 letech učí Tai Chi, ještě neznamená, že jej učí správně.

Fakt, že někdo necítí při Tai Chi žádné vjemy ještě neznamená, že cvičí špatně - jeho čchi může být tak silná a peng tak pevný, že jej nepřetlačí ani deset mužů.


O Tai Chi již bylo napsáno mnohé. Odhadem však 90% literatury kopíruje stejné chyby, které se opakováním stávají pravdou. Říká se, že Tai Chi je jedno z nejvíce dezinterpretovaných (tedy nepochopených) bojových umění vůbec. Co se týče doporučené literatury, velice rád poskytnu články mistra Vincenta Chu, M.Ed., tedy mistra, který se učil u rodiny Yang a má pedagogické vzdělání a publikuje články o Tai Chi v impaktovaných periodicích a to se zaměřením přímo na jádro věci a bez jinotajů.

Termín "Tai Chi" v různých dobách znamenal různé. V historické Číně "Tai Chi" znamenalo "nejvyšší bod v domě." Dnes se překládá jako "nejzazší mez" či "zdroj" nebo "začátek" či "velká polarita" (tzn. vztahuje se ke dvěma elementům - Yin a Yang), Shrnuto pojem "Tai Chi" znamená "To nejdůležitější." (pozn.: "chi" nezaměňovat s "qi" tedy s energií, jedná se o dva rozdílné znaky).

Správný přepis (transkripce) 太极 v češtině je "tchaj ťi" (znak "ťi" není to samé jako "ti" - je měkký stejně jako "ši" nebo "či" a další). Dle pinyin (pchin-jin = uměle vytvořený čínský jazyk pro přepis do latinky) je správný přepis znaků 太极拳 "taiji" nebo "tai ji." Já na svých stránkách užívám anglický přepis Tai Chi neboť tento přepis používá i můj čínský mistr V.Chu a také proto, že na internetu je tento přepis nejrozšířenější.

Znaky 太极拳 se (angl.) přepisují jako Tai Chi Chuan (dle pinyin - taijiquan). Slovo "Chuan" znamená pěst, přeneseně tedy "taijiquan = nejvyšší konečný boj."