O kurzech Tai Chi

Proč cvičit Tai Chi?

Je to tak trochu jiný bodybuilding. Posiluje to co je skutečně třeba pro naše zdraví - počínaje šlachami a konče uvolněnou psychikou. Rozhýbe lymfu, uvolní klouby, zpevní svalové partie důležité pro správné držení těla. Má dalekosáhlé a dlouhodobé účinky. Vyžaduje ale Vaší trpělivost. Výsledky nepřijdou hned (tak jak je dnes u všeho očekáváno), ale tyto výsledky skutečně stojí za to.

Proč cvičit právě u nás?

Klubů kde se cvičí Tai Chi je dnes nepřeberné množství. My ale cvičíme podle systému bojového Tai Chi rodiny Yang, který je unikátní. Není lehký, ale výsledky stojí za to. Náš klub je mistrem Chu napojen přímo na rodinu Yang a jsme tedy přímo u zdroje korektních informací neboť Tai Chi je nezbytné cvičit správně.

Tai Chi má u lidí, co jsou (např. díky své monotónní práci) příliš uzemnění, ducha povznášet a naopak u lidí, co jsou příliš psychicky přetíženi, ducha zase uzemnit. V našem klubu hledejte spíše uzemnění :-)

Tai Chi má nezpochybnitelný vliv na zdraví a na tělesné procesy. Zajímá nás Vaše zpětná vazba - které cvičení Vám prospívá, které ne, co Vám dělá dobře a případně co se u Vás změnilo.

Vyučované techniky

1. tai chi chuan rodiny Yang, styl tygra (velký řád, střední řád)

rozcvičení a průpravná cvičení, Dlouhá forma Yang Cheng Fu (střední řád), krátká forma Yang 12 a Yang 22 (pro začátečníky, velký řád Yang Chen-fu), Sestava "Návrat k Tai Chi," tai chi s mečem, tui shou

2. qigong  ("čchikung") - kultivace životní energie

vybrány nejbezpečnější techniky: wuji (wuchi) - uvolnění ve stoje i v sedě; 3 kruhy - qigong rodiny Yang; yi yin jing (čti "i tin tin")- přeměna šlach a svalů; ba duan jin (osm kusů brokátu) - pro starší; ba duan jin vleže - pro nemocné; wu qin xi (hra pěti zvířat) - uvolnění emocí.

O kurzech Jedná se o Klasické Bojové Tai Chi Chuan Rodiny Yang. Cvičení s důrazem na precizní postoje a pozice, například tak jak jsou vidět na mapě tzv. Dlouhé formy (108) od Yang Cheng Fu na úvodní stránce. Cvičení Tai Chi je pomalé a to především kvůli správnému uvolnění svalů, nalezení svého těžiště a osy těla, a proto aby nám poskytlo prostor k preciznímu provedení dané techniky. Zpočátku je Tai Chi velmi náročné na nohy, ale je to nezbytné, neboť právě z nich vychází veškerá síla a jedná se o tzv. "zapuštění kořenů," které je důležité i pro správný směr toku energie (tak aby se předešlo zdravotním komplikacím). Zpočátku bude cvičení s dlouhými výdržemi možná náročné a nudné, o to spíše však ucítíte správný zdravotní efekt (z mých zkušeností silnější než při cvičení jógy). Nenajdete u mě výuku bojové aplikace, protože pak by se jednalo o vnější bojové umění (jako jsou karate, wushu, capoeira ap.). Ukážu Vám, jak by případná aplikace vypadala, protože Vám pomůže k zaujetí správné pozicie, nicméně důraz je kladen na vývoj vnitřní síly.

Velký, střední a malý řád V kurzu se vyučuje styl tygra ve velkém řádu a středním řádu. Existuje ještě malý řád, k němu mám však i já ještě dlouhou cestu. Velký řád je vhodný pro začátečníky - rozsáhlé pohyby, široké postoje, ruce se často téměř dotýkají podlahy a nebo naopak míří k nebi. Je to cvičení vhodné pro uvolnění kloubů a posílení nohou. Ze středního řádu je již patrnější bojová aplikace - střední řád je to co vidíte prakticky ve všech klubech a videích na Youtube. Podle Yang Sau Chunga je velký řád vytvořený jeho otcem až příliš uvolněný a skutečné využití síly Vás může naučit především Střední řád. Malý řád již využívá minimalistických pohybů, ovšem o to více zapojuje střed těla (Tantien, Hara). Jednotlivé řády byly vytvořeny mistrem Yang Chen-fu pro lepší názornost výuky (dle dohadů je malý řád vytvořený Yang Luchanem pro členy císařského dvora, kteří nosili nepohodlné šaty s dlouhými rukávy a suknicemi a nemohli se moc hýbat). Tai Chi Yang se cvičí ve 3 stylech - tygr, čáp nebo had. Cílem všech cvičení (resp. Tai Chi) je "najít" a využívat osu těla.


Sestavy V Tai Chi existuje nepřeberné množství forem (sestav), v historii se dočtete i o tajných či utajovaných nebo zapomenutých sestavách. Pravdou však je, že Tai Chi Chuan má jen jednu sestavu, nazývanou Dlouhá forma (Dlouhá pěst) pocházející od legendárního zakladatele Tai Chi - Zhan San Fenga (cca 12.století). Název "Dlouhá" nesouvisí s délkou (108 či podle stylu počítání 124 pozic), ale se způsobem jejího provedení. Sestavu lze cvičit v různých formách (pomalu, rychle, ve stylu tygra nebo hada, ve zkrácené verzi apod.) s ohledem na to co je naším cílem. Proto nelze říci, že existuje utajovaná forma, která Vás naučí Fa Jin (výbušnou sílu), a to nejen proto, že Fa Jin je termínem z Chen Tai Chi, ale hlavně proto, že Vás to může naučit právě Dlouhá forma.

Videa

Tai Chi Chuan - cvičí Grand Master Yang Sauchung, nejstarší syn Grand Grand Mastera Yang Chen-fu, zachycené na 8 mm film, tj. zrychlené. Video zde: 108 forem