Baguazhang 八卦掌

Tam, kde řeka teče, voda nezahnívá. Do pantů, které se otáčí, brouci nevlezou. (čínské přísloví)


Wudang bagua (škola Emei bagua)

Rozcvička; chůze po kruhu; 8 dlaní; směřování síly; cvičení se stromy a ve dvojicích (otužovací). Ukázka zde.

Baguazhang je jenom jedno. Rozlišení na Wudang, Emei, Badazhang apod. se děje jenom mimo Čínu. Bagua je ve srovnání s Tai Chi rychlejší, náročnější na motoriku (v jeden moment se mohou ruce v kruzích otáčet proti sobě a nohy taktéž ovšem v opačném směru). Bagua je stejně jako Taichi vnitřní bojové umění a pracuje tedy s rozvojem energie (vnitřní síly a pružnosti). Základy Bagua byly položeny teprve v 19.století a historicky vychází z Taichi. Jeho výuka není tak populární jako výuka Tai Chi a pravděpodobně ani nebude, a to právě proto, že je velice náročné na motoriku. Říká se, že Bagua je po kruhu, protože celý náš vesmír se řídí kruhovými pohyby (od elektronů v atomu po pohyb planet), a je velmi prospěšné pochopit generování síly právě z kruhového pohybu. Taktéž je velice prospěšné pro naše klouby ovládnout základní techniky Bagua, neboť uvolnění kloubů v tomto bojovém umění je enormní - v kloubech jsou důležité uzly krevních, mízních a nervových drah (tzv. Meridiány) a jejich zprůchodněním sílí naše zdraví. Důkazem je, že mistři praktikující Bagua se dožívají požehnaného věku (viz odstavec na konci).


Principy jsou u Bagua podobné tradičním vnějším bojovým uměním (princip krytí těla, všechny pohyby vycházejí ze středu těla, střídání rychlosti a pomalosti, napětí a uvolnění, princip pohybu a soudržnosti). Síla tedy vychází z nohou, ruce jsou jenom nástroj a jejich pohyby jsou speciálně u Bagua jednoduše proměnlivé (jako pohyb hada - vypadají, že se kroutí na jednu stranu, ale ve skutečnosti síla teče na stranu opačnou - v jednu chvíli však může síla téct oběma směry). Stejně jako se mění pohyb hada, i úder vedený na střední pásmo se může v průběhu změnit na úder cílený na horní pásmo a obráceně. Narozdíl od Xingyi a vnějších bojových umění nejsou údery a kopy zastaveny, ale pohyb stále pokračuje, je proměnlivý.

Výraz "bagua zhang" znamená "dlaň osmi trigramů" (pozn. každý trigram vyjadřuje jistou energii). Výraz "zhang" znamená dlaň. Všechny údery v Bagua jsou otevřenou dlaní.

V našich kurzech se cvičí osm krátkých sestav (forem), které se nazývají Youshen (v překladu "plovoucí tělo") - při cvičení by se ruce měly kolem těla pohybovat jako plující ryby.

Baguazhang (Badazhang) - video zde: 8 dlaní v podání mistra Liu Jing Ru

A takhle se budete při poctivém cvičení Bagua hýbat ve 117 letech - video níže (Emei Bagua), Cvičí mistr Lu Zijian, který poprvé vyhrál celonárodní mistrovstí číny v bojových uměních roku 1920 (kdy mu bylo 28), v II. světové válce se po bojové exhibici (která skončila smrtí jeho protivníka) stal poradcem resp. pětihvězdičkovým generálem u Čankajška a od 70.let 20.století je předsedou tradiční čínské medicíny v oboru ortopedie. Zaslouženě :-)