Baguazhang 八卦掌

Tam, kde řeka teče, voda nezahnívá. Do pantů, které se otáčí, brouci nevlezou. (čínské přísloví)


Wudang bagua (škola Emei bagua)

Baguazhang je jenom jedno. Rozlišení na Wudang, Emei, Badazhang apod. se děje jenom mimo Čínu. Bagua je ve srovnání s Tai Chi rychlejší, náročnější na motoriku (v jeden moment se mohou ruce v kruzích otáčet proti sobě a nohy taktéž ovšem v opačném směru). Bagua je stejně jako Taichi vnitřní bojové umění a pracuje tedy s rozvojem energie (vnitřní síly a pružnosti). Základy Bagua byly položeny teprve v 19.století a historicky vychází z Taichi. Jeho výuka není tak populární jako výuka Tai Chi a pravděpodobně ani nebude, a to právě proto, že je velice náročné na motoriku. Říká se, že Bagua je po kruhu, protože celý náš vesmír se řídí kruhovými pohyby (od elektronů v atomu po pohyb planet), a je velmi prospěšné pochopit generování síly právě z kruhového pohybu. Taktéž je velice prospěšné pro naše klouby ovládnout základní techniky Bagua, neboť uvolnění kloubů v tomto bojovém umění je enormní - v kloubech jsou důležité uzly krevních, mízních a nervových drah (tzv. Meridiány) a jejich zprůchodněním sílí naše zdraví. Důkazem je, že mistři praktikující Bagua se dožívají požehnaného věku (viz odstavec na konci).


Principy jsou u Bagua podobné tradičním vnějším bojovým uměním (princip krytí těla, všechny pohyby vycházejí ze středu těla, střídání rychlosti a pomalosti, napětí a uvolnění, princip pohybu a soudržnosti). Síla tedy vychází z nohou, ruce jsou jenom nástroj a jejich pohyby jsou speciálně u Bagua jednoduše proměnlivé (jako pohyb hada - vypadají, že se kroutí na jednu stranu, ale ve skutečnosti síla teče na stranu opačnou - v jednu chvíli však může síla téct oběma směry). Stejně jako se mění pohyb hada, i úder vedený na střední pásmo se může v průběhu změnit na úder cílený na horní pásmo a obráceně. Narozdíl od Xingyi a vnějších bojových umění nejsou údery a kopy zastaveny, ale pohyb stále pokračuje, je proměnlivý.

Výraz "bagua zhang" znamená "dlaň osmi trigramů" (pozn. každý trigram vyjadřuje jistou energii). Výraz "zhang" znamená dlaň. Všechny údery v Bagua jsou otevřenou dlaní.

V našich kurzech se cvičí osm krátkých sestav (forem), které se nazývají Youshen (v překladu "plovoucí tělo") - při cvičení by se ruce měly kolem těla pohybovat jako plující ryby.  Rozcvička; chůze po kruhu; 8 dlaní; směřování síly; cvičení se stromy a ve dvojicích (otužovací).

Baguazhang (Badazhang) - video zde: 8 dlaní v podání mistra Liu Jing Ru

A takhle se budete při poctivém cvičení Bagua hýbat ve 117 letech - video níže (Emei Bagua), Cvičí mistr Lu Zijian, který poprvé vyhrál celonárodní mistrovstí číny v bojových uměních roku 1920 (kdy mu bylo 28), v II. světové válce se po bojové exhibici (která skončila smrtí jeho protivníka) stal poradcem resp. pětihvězdičkovým generálem u Čankajška a od 70.let 20.století je předsedou tradiční čínské medicíny v oboru ortopedie. Zaslouženě :-)