Baguazhang 八卦掌

Tam, kde řeka teče, voda nezahnívá. Do pantů, které se otáčí, brouci nevlezou. (čínské přísloví)


"Xinyi je země, Bagua nebe a Taichi člověk." Sun Lutang

Baguazhang je ve srovnání s Tai Chi rychlejší, náročnější na motoriku. "Předstíráme, že směřujeme na východ, přitom zaútočíme na západě." Proto je velmi obtížné se proti Bagua útoku bránit, obzvláště když k tomu přidáme stále proměnlivou chůzi ("následování soupeře půlkrokem"). Bagua je stejně jako Taichi vnitřní bojové umění a pracuje tedy s rozvojem energie (vnitřní síly a pružnosti) a jeho techniky jsou na pohled také velice jemné.

Historicky byly základy Bagua položeny teprve v 19.století a technicky vychází z Taichi. Baguazhang je jenom jedno. Rozlišení na Wudang, Emei, Badazhang apod. se děje jenom mimo Čínu. Jeho výuka není tak populární jako výuka Tai Chi a pravděpodobně ani nebude, a to právě proto, že je velice náročné na motoriku. 

Výraz "bagua zhang" znamená "dlaň osmi trigramů" (pozn. každý trigram vyjadřuje jistou energii). Výraz "zhang" znamená dlaň. Teorie Baguazhang dříve byla vysvětlována podle Knihy Proměn (I-ting), na základě 8 trigramů a právě odsud je jeho jméno.

Principy jsou u Bagua podobné tradičním vnějším bojovým uměním (princip krytí těla, všechny pohyby vycházejí ze středu těla, střídání rychlosti a pomalosti, napětí a uvolnění, princip pohybu a soudržnosti). Měkké a tvrdé se zároveň doplňuje, princip yin a yang je tedy zachován. Zušlechťuje se vnitřní a vnější zároveň. Síla vychází z nohou, ruce jsou jenom nástroj a jejich pohyby jsou jako pohyb hada - vypadají, že se kroutí na jednu stranu, ale ve skutečnosti síla teče na stranu opačnou - nebo v jednu chvíli může síla téct oběma směry, Horizontální se protíná s vertikálním. Stejně jako se mění pohyb hada, i úder vedený na střední pásmo se může v průběhu změnit na úder cílený na horní pásmo a obráceně. Všechny údery v Bagua jsou otevřenou dlaní. Narozdíl od Xingyi a vnějších bojových umění nejsou údery a kopy zastaveny, ale pohyb stále pokračuje, je proměnlivý. 

Říká se, že Bagua je po kruhu, protože celý náš vesmír se řídí kruhovými pohyby (od elektronů v atomu po pohyb planet), a je velmi prospěšné pochopit generování síly právě z kruhového pohybu. Kroky jsou vedeny ve 4 přímých a 4 šikmých směrech. Taktéž je velice prospěšné pro naše klouby ovládnout základní techniky Bagua, neboť uvolnění kloubů v tomto bojovém umění je enormní - v kloubech jsou důležité uzly krevních, mízních a nervových drah (tzv. Meridiány) a jejich zprůchodněním sílí naše zdraví. Důkazem je, že mistři praktikující Bagua se dožívají požehnaného věku (viz odstavec na konci). 


V našich kurzech se cvičí osm krátkých sestav (forem), které se nazývají Youshen (v překladu "plovoucí tělo") - při cvičení by se ruce měly kolem těla pohybovat jako plující ryby.  Rozcvička; chůze po kruhu; 8 dlaní; směřování síly; cvičení se stromy a ve dvojicích (otužovací).

A takhle se budete při poctivém cvičení Bagua hýbat ve 117 letech - video níže (Emei Bagua), Cvičí mistr Lu Zijian, který poprvé vyhrál celonárodní mistrovstí číny v bojových uměních roku 1920 (kdy mu bylo 28), v II. světové válce se po bojové exhibici (která skončila smrtí jeho protivníka) stal poradcem resp. pětihvězdičkovým generálem u Čankajška a od 70.let 20.století je předsedou tradiční čínské medicíny v oboru ortopedie. Zaslouženě :-)