Současnost Tai Chi

Je těžké najít mistra, který skutečně ovládá Tai Chi Chuan. Pokud ho najdeme, ne každý mistr je ochoten předat co umí. A pokud je ochoten, tak je otázkou, zda umí učit a vše vysvětlit tak abychom to pochopili. Tento výběr tedy velmi zužuje počet mistrů, kteří jsou v současnosti "k dispozici." Jak v Čechách tak ve světě se nám v současnosti nabízí velké množství klubů Tai Chi náležejících k jednotlivým stylům, které se však (jak je uvedeno v úvodu) ještě před zhruba 60 lety nerozlišovaly.

Linii Wudangského Tai Chi můžeme studovat přímo ve Wudangských klášterech, dnes jsou již otevřeny pro veřejnost a za nevelký poplatek si můžeme objednat až několikaměsíční "dovolenou s all inclusive" obsahující i Wudangské učení (např. zde).

Linii Chen dělá ochotně velkou reklamu Chen Xiaowang (současná 11.generace linie Chen) a jeho disciple Zhu Tiancai, kteří pořádají kratičké semináře po celém světě.

Linii Yang vede na komerční celosvětové bázi Yang Jun (syn Yang Zhen Duo, tedy vnuk Yang Chen-fu). Oficiálním disciplem Yang Sauchunga (4.generace rodiny Yang) byl Ip Tai Tak a Gin Soon Chu. Druhý jmenovaný dostal glejt od rodiny Yang na šíření Yang Tai Chi v USA. Toto umění předal také svému synovi Vincentovi Chu. Mistr Ip ani Gin Soon Chu již nežijí. Vincent Chu však pořádá dlouhé semináře po celém světě a učil a dosud se učí i od dalších mistrů zahrnujíc kromě jeho otce osobně i Yang Sauchunga, Ip Tai Taka, prof. Fang Ninga a další. Vincent má pedagogické vzdělání a velice ochotně a hlavně názorně a pochopitelně předává své učení po celém světě.

Jednou ze tří dcer Yang Sauchunga je Yang Ma Lee, která taktéž vyučuje - jejími disciples jsou Jim Uglow z Anglie (dlouholetý student stylu Hung Gar) a původně i žák Gin Soon Chu, Joe Balthazar (z USA) a John Conroy (taktéž z USA), který ale nové žáky již nepřijímá.

Styl hada vyučuje v Anglii John Ding a v USA Robert Boyd jakožto disciple Ip Tai Taka, který byl přijat rodinou Tai a dostal od ní k učení oficiální povolení.

Podrobný rozpis všech minulých i současných disciples (tj. následovníků) rodiny Yang naleznete například zde

A níže je mapa současných nejvýznačnějších disciples všech stylů Taichi.