Literatura

Nejlepší kniha pro začátečníky je "Nic Vám netajím" od Wolfa Lowenthala. Je o žákovi Yang Chen-fu a to právě o Cheng Man-Ch'ingovi. Napsal ji jeden z žáků Cheng Man-Ch'inga. Je to bestseller v knihách o Tai Chi a pravděpodobně každý, kdo se někdy s Tai Chi setkal, ji zná. Má další 2 pokračování a všechny tyto knihy lze s klidným srdcem doporučit.

Další kniha více než vhodná pro začátečníky, je opět od jednoho z žáků Yang Chen-fu a to od Chen Weiminga.  Do češtiny ji přeložil Zdeněk Kurfürst (z linie Jima Uglowa resp. Yang Ma Lee) a jmenuje se "Tai Ji Quan, otázky a odpovědi." Nutno podotknout, že na rozdíl od výše zmiňovaného (Cheng Man-Ch'inga) byl Chen Weiming skutečným disciplem Yang Chen-fu a nikoli jen žákem (pozn. "disciple" je oficiální žák, který většinou po jedné nebo více desítkách let výcviku dostal od rodiny glejt na další šíření umění ve světě).

Celkově bylo knih o Tai chi napsáno nepřeberné množství. Bohužel často spíše braku s technickými chybami, které autoři opisují jeden od druhého, a tak se chyby postupně stávají pravdou. Proto je dobré hledat původní prameny. A je to i vhodné - čtení kvalitních zdrojů nás může v cvičení podstatně posunout. A protože naše škola je škola Yang, upřednostníme tedy publikace rodiny Yang. Jedna z prvních publikací, výše zmíněná, byla kniha "40 kapitol rodiny Yang," sepsaná Yang Luchanem, Yang Banhou a rozšířená Yang Chen-fu. Kniha je však příliš formální a ač obsahuje i ústní předání přímo od Zhang Sanfenga, je pro současného čtenáře velmi těžce uchopitelná. Dříve však byla chráněná rodinou Yang, ovšem od roku 1985 je již "odtajněná" a vyšla v reprintu a překladu od Douga Wilea či Yang Jwin Minga, můžeme ji však nalézt i online (zde). Od Douga Wilea byla do češtiny přeložena také kniha "Prubířské kameny," která má sice spoustu pochybovačů, ale i v ní najdeme zajímavé informace o původu Tai Ji. Další kniha je přímo od Yang Chen-fu, "Essence and application of Tai Chi Chuan." Je dostupná na Amazon a lze ji pořídit za pár dolarů - pojednává o tom jak cvičit Dlouhou formu a proč. Dále je to kniha Fu Zhongwena (disciple Yang Chen-fu) s názvem "Authentic Yang family Tai Chi." I tu lze koupit za pár dolarů, učí Vás však pouze jak cvičit Dlouhou formu. Dříve než Yang Chen-fu napsal svojí knihu, požádal sám svého dalšího disciple - Chen Weiminga, aby sepsal to co on sám (Yang Chen-fu) říká při hodinách svým žákům. Kniha je zmíněná výše, v angl. překladu "Questions and answers on Tai Chi Chuan." Další vhodnou knihou je tzv. Červená kniha popisující bojové aplikace všetně fotek Yang Sauchunga a jeho dcer v bojových situacích, napsaná přímo Yang Sauchungem ("Practical use o Tai chi Chuan"). Fotky však nejsou ostré a pro začátečníka jen velmi těžko pochopitelné.

Ze všech výše zmíněných důvodů lze více než doporučit literaturu od Vincenta Chu, který pojednává o samotném jádru Tai Chi. Tedy literaturu od mistra s pedagogickým vzděláním, mistra, který je ochoten předat celé své učení a mistra jenž ovládá Fa Jin.

Články od Mistra Chu naleznete níže v pdf nebo volně dostupné v českém jazyce na stránkách jednotho z jeho žáků, Karla Nuhlíčka ze spřáteleného klubu ve Zlíně: https://www.taijizlin.cz/index.php/cs/clanky