Neigong

Nei Gong (čti "Nei Kung") - je "vnitřní kultivace," dnes chápána především ve významu "vnitřní práce" k níž je možné se časem dostat právě skrz vnitřní styly. Každý ji popíše trošku jinak, ale všechny cvičení spojuje pár jednoduchých nepominutelných pravidel a cílem všech cvičení je především pochopit svoje tělo a naučit se s ním správně pracovat. Do Nei Gong se řadí také 3 základní vnitřní bojová umění: 1.)Xinyiquan (Hsing I Chuan) 形意拳 (převážně údery a kopy po přímce), 2.)Baguazhang (Pakwa Chang) 八卦掌 (kruhové pohyby) a za 3.) Taijiquan (Tai Chi Chuan) 太极拳 (kombinace obou předchozích). Správně by student měl projít všechny tři - Xingyi je jako základní škola, Bagua gymnázium a Tai Chi je univerzita. V našich kurzech se Xingyi nevyučuje, ale pro rozproudění jsou občas kopy a údery z tohoto umění zařazeny. Bagua je již neoddělitelnou součástí kurzů, protože jeho specifická chůze je pro správné držení těla a pro uvolnění psychiky více než prospěšná. Nejdůležitější součástí kurzů je Tai Chi (v překladu "To Nejdůležitější"). Taichi je samo o sobě tak propracované, že možná zabere celý život než jej uchopíme, možná i déle. A protože Nei Gong nejsou pouze bojová umění, ale i vnitřní kultivace (Daoyin, Tao Yin), součástí kurzů je i qigong (čchikung, 氣功) a posilování a otužování dle wudangské školy.

Veškeré uvedené techniky spojuje jedna jediná - Wuji . Při učení Tai Chi nelze pominout žádné drily - jak zjemňovací techniky (taijigong), kultivaci vnitřní energie (qigong), sólovou formu, tuishou (tj. cvičení ve dvojicích), fajin (rychlejší cviky), trénink se zbraněmi (meč, šavle, tyč atd.) a právě wuji (čti "vuti"). To spojuje všechny a je tím kýženým cílem a technikou stěžejní. Wuji, nebo-li "stav vnitřní prázdnoty" - je vlastně 100% koncentrace na to co právě dělám - tedy vlastně meditace.