Instruktoři a Mistři školy

Instruktor Jaromír Marek (*1981)

Bojovým uměním se věnuji od 12 let. Učil jsem se a učím u mistrů světové úrovně - ne snad proto, že bych byl tak talentovaný, ale proto abych byl přímo u zdroje informací. V Bostonu jsem se učil Tai Chi Chuan stylu Yang u rodiny mistra Gin Soon Chu. Ten dostal v 70.letech 20.století glejt přímo od rodiny Yang na šíření Tai Chi v USA. Kromě jeho syna Gordona Chu (a jeho bratrance Tonyho Chu) mě zde na přelomu let 2014 a 2015 učil především Mistr Vincent Chu (viz níže). Vincent jezdí každoročně do České republiky pořádat semináře Tai Chi Chuan. Učitelem Qigong (čchikung) a Baguazhang byla mistryně Zhai Jun a učitelem Bagua Wudang a základů kung-fu je mistr Zhai Feng (viz níže).

Stejně tak jako jsou vnitřní bojová umění silnou zbraní pro boj a uzdravení, mohou být při špatném praktikování nebezpečná pro nás samotné. Pro každého kdo se k těmto technikám dostane poprvé, je těžké rozlišit, zda se jedná o správnou cestu nebo nesmysl. A proto jsem se rozhodl založit tento klub, abych Vás je naučil rozeznat. Všechny techniky, které Vás zde budu učit, mám ověřené sám na sobě.

Všechny techniky, které Vám chci předat, Vám pomohou k lepšímu zvládnutí Vaší životní situace - tedy k uzdravení, udržení zdraví, a úspěšnému boji - ať už tím bojem je lepší soustředění na zkoušku ve škole či pracovní jednání, tak větší sebejistota při konfrontaci s bacily nebo protivníkem.

Nechci se nazývat učitelem, jsem spíš Váš kolega při cvičení. Pokusím se Vám v nezměněné formě předat základy, které jsem pochytil od výše uvedených mistrů. Správný základ je to nejdůležitější. Chci Vám ukázat správný směr a dále Vás již odkážu na tyto mistry.

Čína - Wudang, květen 2017
Čína - Wudang, květen 2017

Cesta je velmi dlouhá a já sám jí teprve procházím. Při dobré navigaci a s důvěrou ve svojí přirozenou inteligenci jí však můžete projít podstatně rychleji, protože život je příliš krátký na to, abychom tápali.


Cvičíme dle 1.) Mistra Kwok Wing Chu (Vincenta Chu, *1959)

(převzato z gstaichi.org)

Tai Chi Chuan stylu Yang jsem studoval od dětství od svého otce Gin Soon Chu. Můj otec je jedním z učedníků velmistra Yeunga Sau Chunga (1910-1985), nejstaršího syna slavného Yang Cheng Fu (1883-1936). Můj otec mě vždycky povzbuzoval, abych prozkoumal nové znalosti a informace o stylu Yang Tai Chi Chuan a vyzkoušel své dovednosti. Za posledních dvacet let jsem nespočetněkrát cestoval do Hong Kongu, abych navštívil učitele mého otce Yeung Sau Chunga a také Ip Tai Taka (1929-2004), spolužáka mého otce. V Číně jsem se setkal s takovými lidmi jako Yang Zhen Duo, Yang Zhen Ji, Yang Zhen Guo, Fu Zhon Wen (1903-1994), Fang Ning, Tang Shan Fu, Ona Ming, Ma Yueh Liang, Wu Ying Hua, Feng Zhi Qiang, Wang Le Ming a Ou Wen Wei.

Cestoval jsem do hor Wu Dang, původního rodiště Tai Chi Chuan, do slavného kláštera Shaolin a do chrámu Bílého mraku v Pekingu, kde sídlí Čínská Společnost Taoismu. Při své cestě do Číny v květnu 2006 jsem navštívil pana Liu Xi Wena v Nanning City v provincii Guangxi. Pan Liu je praktikem páté generace Yang stylu Tai Chi Chuan. Je sečtělý a má znalosti o historii a vývoji stylu Yang. V našich rozhovorech se zabýval mnoha tématy. Velmi mě potěšilo, že jsem jedním z mála současných praktiků, kteří zdědili přenos Yang Shao Hou. S jeho svolením bych se rád podělil o to, co mi řekl o třech stupních tréninku a třech sólových formách, které ho učil jeho učitel Zhang Fu Chen (1898-1979).

Dnes, když lidé hovoří o Yang stylu Tai Chi Chuan, obecně se odkazují na předání od Yang Cheng Fu. Jeho bratr, Yang Shao Hou (1862-1930), měl nesmírné dovednosti, ale měl jen nemnoho studentů a jen několik lidí opravdu obdrželo celé jeho předání. Proto je jakákoliv technika předaná od Yang Shao Hou v těchto dnech považována za naprostou raritu. Pan Liu řekl, že jeho učitel se učil od Yang Cheng Fu, Yang Shao Hou a Xu Yu Shenga. Tito tři lidé byli praktikujícími třetí generace Yang stylu Tai Chi Chuan a všichni přispěli k rozvoji umění Tai Chi Chuan.

Rozhovor s Liu Xi Wen: Můj učitel Zhang Fu Chen mě naučil tři sólové formy Tai Chi Chuan. (Tak začal můj rozhovor s panem Liu.) První sólová forma má důraz na jednoduchost a zdraví; mezi praktickými lékaři se nazývá Tai Chi Zheng Lu (správná cesta).

Druhá sólová forma zdůrazňuje vývoj základů bojových umění; to je mezi praktikujícími nazýváno Tai Chi Jia Shou (rodinný styl) sólová forma. Třetí sólová forma klade důraz na techniky bojových umění; to je nazvané Tai Chi Xiao She (malé ruce) sólová forma. Ačkoli tyto tři sólové formy jsou velmi ... (Přečtěte si zbytek tohoto článku ve: Srovnávací studii Tai Chi Chuan od Vincenta Chu - viz literatura).

V současné době Mistr Chu vyučuje v Bostonu na Harrison Avenue 33, MA (USA). Do ČR jezdí každoročně již od začátku 90.let pořádat podzimní semináře (ve Zlíně, Praze i Liberci).Cvičíme dle 2.) Mistra Zhai Fenga (*1969)

(převzato z wutao.cz)

Narodil jsem se v prosinci 1969 ve městě Huludao v provincii Liaoning. V šesti letech jsem se začal pod vedením otce (Zhai Hongyin) učit čínská bojová umění (wushu). Cvičil jsem rodinné tradiční wushu, v rámci kterého jsem se věnoval především shaolinským stylům. Od 18 let, kdy jsem začal studovat na vysoké škole, se zabývám tradičním taoistickým kung-fu: wudangskými vnitřními styly se zaměřením na xingyiquan, baguazhang a taijiquan. V té době jsem se začal zabývat také "vnitřní prací" (neigong). Taijiquan se tedy věnuji již více než 20 let.

Později jsem pod vedením svého taoistického mistra procestoval velkou část Číny, setkal jsem se s mnohými známými mistry a seznámil se s mnohými školami a styly wushu. Nikdy jsem nestudoval na státní škole, kde se vyučuje moderní wushu. Vše, co cvičím, se řadí do tradičních bojových umění. Do České republiky jsem přicestoval v červnu roku 1996. Ve volném čase jsem pomáhal nejstarší sestře Zhai Hua trénovat několik studentů, kteří již zvládali základy wushu. Aby mělo více lidí možnost poznat tradiční čínská bojová umění, začal jsem od roku 2006 učit oficiálně. Od roku 2006 do konce roku 2008 jsem spolupracoval se starší sestrou Zhai Jun a jejím manželem Martinem (v rámci České asociace baguazhang a taijiquan), a začal jsem učit wudang taijiquan, xingyiquan, bajiquan a sanda. Na konci roku 2008 jsem si otevřel také vlastní školu a začátkem roku 2009 jsem inicioval založení Asociace wudangského kung-fu, aby se vytvořil lepší prostor pro rozšiřování tradičního taoistického kung-fu, a aby mělo více lidí přístup ke vhodným metodám cvičení.

Jaké je skutečné setkání se Zhai Fengem ilustruje rozhovor na ČT 24 (viz níže), kde můžete vidět i krátkou ukázku cvičení.