Instruktoři

Instruktor Jaromír Marek (*1981)

Bojovým uměním se věnuji od 12 let. Učil jsem se a učím u mistrů světové úrovně - ne snad proto, že bych byl tak talentovaný, ale proto abych byl přímo u zdroje korektních informací. V Bostonu jsem se učil Tai Chi Chuan stylu Yang u rodiny Velmistra Gin Soon Chu. Ten dostal v 70.letech 20.století glejt přímo od rodiny Yang na šíření Tai Chi v USA. Kromě jeho syna Gordona Chu (a jeho bratrance Tonyho Chu) mě zde na přelomu let 2014 a 2015 učil především Mistr Vincent Chu (viz níže). Vincent jezdí každoročně do České republiky pořádat semináře Tai Chi Chuan. Učitelem Qigong (čchikung) a Baguazhang byla mistryně Zhai Jun a učitelem Bagua Wudang a základů kung-fu je mistr Zhai Feng (viz níže).

Stejně tak jako jsou vnitřní bojová umění silnou zbraní pro boj a uzdravení, mohou být při špatném praktikování nebezpečná pro nás samotné. Pro každého kdo se k těmto technikám dostane poprvé, je těžké rozlišit, zda se jedná o správnou cestu nebo nesmysl. A proto jsem se rozhodl založit tento klub, abych Vás je naučil rozeznat. Všechny techniky, které Vás zde budu učit, mám ověřené sám na sobě.

Všechny techniky, které Vám chci předat, Vám pomohou k lepšímu zvládnutí Vaší životní situace - tedy k uzdravení, udržení zdraví, a úspěšnému boji - ať už tím bojem je lepší soustředění na zkoušku ve škole či pracovní jednání, tak větší sebejistota při konfrontaci s bacily nebo protivníkem.

Nechci se nazývat učitelem, jsem spíš Váš kolega při cvičení. Pokusím se Vám v nezměněné formě předat základy, které jsem pochytil od výše uvedených mistrů. Správný základ je to nejdůležitější. Chci Vám ukázat správný směr a dále Vás již odkážu na tyto mistry.

Čína - Wudang, květen 2017
Čína - Wudang, květen 2017

Cesta je velmi dlouhá a já sám jí teprve procházím. Při dobré navigaci a s důvěrou ve svojí přirozenou inteligenci jí však můžete projít podstatně rychleji, protože život je příliš krátký na to, abychom tápali.