ZhaoBao Tai Chi Chuan

16.01.2023

Z původního článku "Vývoj Taijiquan stylu Zhao Bao" od Peter Liam Tian Teka 

přeložil: Jaromír Marek

Z populárních stylů Taijiquan, které se dostaly do popředí v posledních letech, je pravděpodobně nejznámější styl Taijiquan Zhao Bao. Dovednosti mistrů tohoto stylu jsou ohromující, obzvláště např. Fa Jing, který s protivníkem zamává jako s papírem ve větru. Je to však také jeden z nejkontroverznějších stylů. Existují dva různé názory na původ Zhao Bao Taijiquan a oba mají určitou logiku ve svých tvrzeních.

Pokusíme se objasnit, co se ve světle těchto dvou tvrzení skutečně stalo, a předložit věrohodné vysvětlení zmatku, který dnes existuje. Dokumentace o stylu Zhao Bao je vzácná a existuje jen málo publikovaných prací, na které by se dalo odkazovat. Styl Zhao Bao je stále populárnější a rozšířil se do různých zemí. Možná bude v budoucnu k dispozici více primárních a sekundárních zdrojů.

Ze stylu Zhao Bao pochází méně známý styl Hu Lei nebo Hu Long Jia Taijiquan. Tento styl se na Západě teprve stává známým a vzbuzuje značný zájem. Práce týkající se tohoto stylu je ještě těžší sehnat a pátrání bylo kvůli tomu obtížné. Ale protože styl je v konečném důsledku příbuzný stylu Zhao Bao a jeho původu, bylo více času věnováno stylu Zhao Bao.

Teorie původu Zhao Bao Taijiquan

Existují dvě primární teorie týkající se Taijiquan stylu Zhao Bao. Jeden pochází z vesnice Chen a druhý ze samotné vesnice Zhao Bao. Oba však mají spojitost s jednou klíčovou osobností: Chen Qing Ping (1795- 1868).

U této známé osobnosti si můžeme být jisti jen několika věcmi. Chen Qing Ping se oženil a přestěhoval se do vesnice Zhao Bao, která byla domovem jeho manželky. Tam učil Taijiquan a měl značný ohlas. Jak se k umění dostal, je střetem různých názorů.

Prozkoumáme jednotlivá tvrzení sama o sobě a poté na ně pohlédneme ve vzájemném kontextu ve snaze určit pravdu.

Tvrzení 1: Název vesnice "The Chen Villiage" pochází z bojového umění

Toto tvrzení poprvé předložil Gu Liu Xin na základě Chen Xinovy ​​klíčové práce o Taijiquan ve stylu Chen. V něm Chen Xin sepsal rodinnou příručku a tato příručka uváděla, že Chen Xin se naučil své umění od Chen You Bena a přenesl toto umění do vesnice Zhao Bao.

Chen You Ben je široce uznáván jako zakladatel "nového stylu Chen Taijiquan" (tedy Zhaobao Taijiquan je označováno jako "nový chen" - pozn. překladatele). Nevíme jistě, zda znal Taijiquan, protože je sporné, zda vesnice Chen Taijiquan objevila, protože jejich fakta se ukázala jako neobhajitelná. V každém případě měl u něj Chen Qing Ping vystudovat umění rodiny Chen a to není sporné. Na "nový" styl není k dispozici příliš mnoho materiálu a na základě pozic se příliš neliší od "starého" stylu.

Toto tvrzení je nejrozšířenější díky popularitě děl Gu Liu Xin a Tang Hao. Teprve v posledních letech, kdy osvobození Číny umožnilo větší rozhled, byla zveřejněna a odtajněna tvrzení o Zhao Bao. Kromě nedávné práce Chen Xina o něm však neexistuje žádný další primární zdroj.

Tvrzení 2: Jiang Fa předal umění ve Zhao Bao

V nedávno publikovaných dílech mistrů Zhao Bao Taijiquan existuje společné tvrzení, že umění nepocházelo z vesnice Chen, ale místo toho bylo přineseno přímo od Jiang Fa (1574-1655), jehož učitelem byl Wang Tsung Yueh, a že umění nakonec pochází z pohoří Wudang. To je v souladu s ranými Chenovými odkazy, jako je Du Yu Wan.

Mistři Zhao Bao zastávají názor, že umění poprvé předal do vesnice skutečně Jiang Fa, který kdysi žil ve vesnici Zhao Bao. Jejich umístění pro Jiang Fa ho řadí do osobnosti dynastie Ming a mohlo by odrážet vliv přicházející z vesnice Chen. V každém případě staré příručky ve vesnici Zhao Bao zaznamenali, že umění pochází od Jiang Fa.

Toto umění se několik generací předávalo až k Zhang Yanovi, který ho měl naučit Chen Qing Pinga, což ovšem nevylučuje to možnost, že Chen Qing Ping byl již tou dobou zkušený bojovník v umění rodiny Chen. Zdá se, že charakteristiky Zhao Bao Taijiquan to potvrzují.

Ne všichni mistři Zhao Bao pocházejí z linie Chen Qing Pinga, a tak se zdá, že tvrzení, že Chen Qing Ping založil Zhao Bao Taijiquan, nemusí být pravdivé.

Forma Zhao Bao

Ve vesnici Zhao Bao se cvičí dvě formy Taijiquan, jedna sestava se skládá ze 74 pozic a druhá se skládá ze 108 pozic. Pozice v těchto sestavách jsou však totožné, takže je to opravdu jen otázka uspořádání.

Pozice připomínají styl Taijiquan Chen, ale způsob, jakým se cvičí, se více podobá dalším hlavním stylům Taijiquan. Tím se zcela odlišuje od Taijiquan stylu Chen. Existují pozice ve formě, které se nenacházejí v Taijiquan stylu Chen, ale jsou patrné v jiných hlavních stylech a stylu Zhao Bao.

Musíme poznamenat, že vesnice Zhao Bao a Chen jsou v těsné blízkosti a bylo zde praktikováno mnoho běžných umění. Je zřejmě možné, že Pao Chui ve stylu Chen bylo také praktikováno v této vesnici a později změkčeno mistrem Jiang Fa, což je obdoba toho, co se mohlo stát ve vesnici Chen.

Formu lze provádět ve třech výškách a ve dvou rychlostech. Každý k dosažení jiného cíle v tréninku. Ve vesnici Zhao Bao se provádí pouze jeden typ tueishou, a to tueishou v chůzi. Zhao Bao Taijiquan nemá tueishou s pevným krokem nebo pevným postojem. Má také své vlastní sady zbraní, dvojformu a dokonce i vlastní neigong praxi.

Klasika Zhao Bao

Linie Taijiquan ve stylu Zhao Bao má obecně úplnou sadu Klasiků Taijiquan společnou se zbytkem hlavních stylů včetně děl Wang Tsung Yueha. Ale jedinečné pro styl Zhao Bao je "9 důležitých pojednání." Nikdo neví, kdo je napsal, ale pro praktikující Zhao Bao je těchto "9 pojednání" velmi důležitých a mají v klasických spisech čestné místo, protože jsou jedinečné svým stylem.

Zhao Bao Taijiquan dnes

Zhao Bao Taijiquan se nyní rozšířilo do mnoha zemí a to i na západ. Stále více publikací je také k dispozici pro tento jedinečný styl Taijiquan a je o něj stále větší zájem. Tento styl se od té doby stal jedním z hlavních stylů Taijiquan se spoustou mistrů.

Zhao Bao Taijiquan také zplodilo stále oblíbenější styl zvaný Hu Lei nebo Hu Long Jia. Vytvořil ho student Chen Qing Ping s přispěním z jiného umění a jeho přítomnost je již i na západě.

Hu Lei nebo Hu Long Jia Taijiquan

Tento styl Taijiquan je v posledních letech na západě populární. Byl vyvinut ze stylu Zhao Bao Tajiquan a stále si zachovává mnoho ze svých vlastností. Tvůrcem tohoto stylu byl Li Jing Ting.

Li byl studentem Chen Qing Pinga a bydlel ve vesnici Zhao Bao. Hu Lei Jia Taijiquan je často klasifikován jako Taijiquan stylu Chen, podobně jako styl Zhao Bao až donedávna, kdy mistři Zhao Bao dali velmi jasně najevo, že se jedná o nedorozumění propagované Tang Hao a Gu Liu Xinem. Hu Lei Jia Taijiquan je ve skutečnosti Zhao Bao Taijiquan, jak ho učil Li Jing Ting.

Li strávil většinu svého života v oblasti Fu Ai v Číně a tam vyučoval své umění. Také se stýkal s místními bojovníky a přišel do kontaktu se styly jako Wang Bao Kopí (tj. dlouhá hůl, pozn. překladatele) a Yun Qi Chui. To vše mohlo mít vliv na konečnou podobu stylu.

Samotná forma se skládá ze 74 pozic a je téměř totožná s formou Zhao Bao. Vzhledem k tomu, že první praktikující Liho linie byli negramotní, mnoho informací předávaných bylo prostřednictvím ústního přenosu. To vedlo k některým změnám v předávaných formulacích. Například styl je také známý jako Hu Long Taijiquan. Jméno Hu Long pochází ze jména daného jingu ve formě zvané "Hu Long Jing" nebo Sudden Dragon Jing. Hu Lei se překládá jako Náhlý blesk.

Umění bylo popularizováno jak v Číně, tak na Tchaj-wanu a v posledních letech Adamem Hsu a Waynem Pengem v Severní Americe (https://www.zhaobaotaichi.com/). O tomto stylu Taijiquan ještě nebyla vydána kniha a článků na východě i na západě je málo.