Rozhovor s žákem Yang Shaohou

24.07.2023

Rozhovor s Chang Yiu-chun (1899-1987), Chinese Wushu Magazine, 1975

Z čínštiny do angličtiny přeložila Kelley Graham, do češtiny Jaromír Marek.


Jak dlouho cvičíte T'ai chi ch'uan?
Od roku 1911.

Kdo byl vaším prvním učitelem a jak dlouho jste se s ním učil?
Mým učitelem byl Yeung Shou-hu (Yang Shaohou), vnuk zakladatele stylu Yeung (Yang), Yeung Lu-sum. (Yang Lu-Ch'an). Byl jsem s Yeungem od roku 1911 až do jeho smrti v roce 1930.

Mnoho lidí komentovalo někdy brutální povahu vyučovacích metod Yeung Shou-hu?

Ano, dost často jsme končili trénink s krví na vestách a mnoha modřinami. Někdy se zlomila i kost. Yeung neměl mnoho studentů.

Jaký je váš názor na tento typ tréninku?

Pro mě to bylo dobré, protože jsem byl v mládí velmi nedisciplinovaný. Vždycky jsem chtěl bojovat, a tak jsem s Yeungem bojoval hodně. Naučilo nás to, že pokud nebudeme dělat T'ai chi ch'uan správně, pak budeme zraněni.

Většina lidí na Západě by se na tento typ tréninku T'ai chi ch'uan dívala jako na docela brutální. Styl Yang stylu T'ai chi ch'uan dnes na Západě není vůbec brutální.
Nevím o tom, co dělají na Západě. Ale to, co dělají v Číně, je upravená forma T'ai chi ch'uan, kterou vynalezl mladší bratr Yeung Shou-hu Yeung Cheng-po (Yang Cheng Fu). Tento styl je vlastním vynálezem Yeung Cheng-po, takže mnoho starších a nemocných lidí může dělat T'ai chi ch'uan.


Říkáte mi, že ve skutečnosti existují dva různé typy stylu Yang?
Ano, ta, kterou založil Yeung Lu-sum, není jako typ Yeung Cheng-po.

Jaké jsou rozdíly?
Když můj učitel cvičil T'ai chi ch'uan, často jsme říkali, že byl v jednu sekundu jako dělová koule vystřelená z kanónu a jako velká řeka v další sekundě. Byl velmi energický. Styl Yeung Cheng-po je měkký a plynulý bez výstřelů.

Nikdy jsem o tom neslyšel a připadá mi to dost zajímavé. Proč nikdo neví, že existují dva typy Yeung T'ai chi ch'uan. Cvičil Yeung Cheng-po původní T'ai chi ch'uan?
V počátcích před Yeung Cheng-po jsme učili t'ai chi ch'uan pouze členy rodiny a velmi blízké přátele, přátele, kteří byli téměř jako členové rodiny. Jsem člen rodiny, bratranec z druhého kolena v rodině Yeung Shou-hu. Yeung Cheng-po byl první, kdo učil veřejnost a stal se velmi slavným po celé Číně. To je důvod, proč o tomto stylu slyšíme. Ano, Yeung Cheng-po dělal původní styl Yeung svého dědečka asi před rokem 1915, pak ho změnil. Mnoho lidí ho sledovalo, jak praktikuje původní styl, a pár lidí to i naučil. Když ale vymyslel svůj vlastní styl a během pár let ho změnil, všichni jeho studenti na původní styl zapomněli.

Z toho, co o něm víte, byl Yeung Cheng-po tak dobrý v sebeobraně, jak se o něm dnes říká?
Ano, byl velmi dobrý v sebeobraně. Byl poměrně velký a silný a v tlačení (tuishou) dokázal být také brutální, díky původnímu stylu.

Jiné styly o T'ai chi ch'uan někdy říkají, že styl Yeung (Yang) není dobrý pro sebeobranu, proč tomu tak je?

Ano, není to dobré pro sebeobranu, pokud mluvíte o stylu Yeung Cheng-po. Ale pokud máte na mysli styl Yeung Lu-sum, pak je velmi dobrý pro sebeobranu. Nikdo mimo rodinu nezná styl Yeung Lu-sum, a tak si všichni myslí, že styl Yeung je k ničemu.

Jak dobrý je tedy původní styl Yeung T'ai chi ch'uan?

....ten nejlepší.

Proč a jak se používá pro sebeobranu?
T'ai chi ch'uan používáme dvěma způsoby. První, o kterém vám mohu říci, protože to dnes zná mnoho lidí. Tímto způsobem využíváme pohyby a používáme je k sebeobraně. Ustupujeme z cesty blížící se síle a zaútočíme, když projde kolem, zamykáme soupeři kosti, lámeme mu nohy a ruce. Toto je první úroveň sebeobrany T'ai chi ch'uan. Druhý způsob je příliš zlověstný a zlý na to, abych o něm mluvil.

Proč?
Je mi líto, složil jsem přísahu, že nebudu o tomto způsobu sebeobrany mluvit.

Hraje tlačení (tuishou) důležitou roli ve vašem T'ai chi ch'uan?
Dnes ano, ale v prvních dnech tomu tak nebylo. dříve jsme přikládali větší důležitost boji, ale jak jsme se učili více, používali jsme tlačení, abychom pochopili rovnováhu a teorii yin a yang.

Co myslíte tím 'bojovat'?
Tím myslím san-shou. Ale také dnes existují dvě verze san-shou. Jedna verze od rodiny Yeung Cheng-po je měkčí a méně brutální, zatímco starší verze je docela brutální.

Brutální, proč?
Děláme san-shou třemi způsoby. Prvním způsobem je naučit se pohyby útoku a obrany. Druhým způsobem je dělat tyto pohyby rychleji a s mnohem větší silou, tady se nám dělají modřiny. Třetím způsobem je, když se snažíme jeden druhého skutečně udeřit a snažíme se jeden druhého vyvést z rovnováhy prováděním pohybů ve špatném pořadí.

Kdyby byl Yeung Lu-sum dnes naživu, co by řekl o T'ai chi ch'uan?
Zaprvé to jméno by nepoznal, protože se ještě nedávno nejmenovalo T'ai chi ch'uan. Dokonce by nepoznal, co se dnes učí jeho jménem. Pokud by neviděl styl Yeung Shou-hu. I když jsem si jist, že i to se v průběhu let změnilo, jako všechno. Ale ne tolik jako styl Yeung Cheng-po.

Mnoho lidí na Západě změnilo styl Yeung Cheng-po ještě více. I v Číně nyní máme lidi, kteří mění styly a snaží se tyto tři styly integrovat (počátek pekingských stylů). Jaká je budoucnost T'ai chi ch'uan?
Nechci říkat nic o způsobu, jakým naše vláda mění styly, a je mi jedno, co se děje na Západě. Ale pokud se T'ai chi ch'uan ještě změní a žádní další lidé nezačnou učit původní styl Yeung, pak když jsme mívali kozu, tak teď máme kachnu.

Takže si myslíte, že se Tai Chi hodně změnilo od doby, kdy bylo založeno Yang Lu chanem?
Ano, rozhlížím se po Číně a všude vidím lidi, kteří si myslí, že dělají Tchaj-ťi čchüan, ale málokdo tchaj-ťi čchüan skutečně dělá.

Co tím myslíte, určitě nezáleží na tom, jaký styl dělají, musí to být všechno Tai Chi Chuan?
Nemluvím o různých stylech, mluvím o způsobu, jakým se dnes lidé učí Tai Chi Chuan. Myslí si, že když se naučí nějaké pomalé pohyby, dělají Tai Chi Chuan. Správné učení Tai Chi Chuan trvá mnohem déle a vyžaduje mnohem více oddanosti.

Ale ti, kteří si nepřejí cvičit Tai Chi kvůli boji, budou muset pro dobré zdraví dělat jen pomalé pohyby.
Někteří z nich získají určitý malý přínos pro své zdraví, souhlasím, ale mnohem lepší zdraví je k dispozici, pokud budete cvičit Tai Chi správným způsobem.

Proč jste se dal na Tchaj-ťi čchüan, jako prostředek ke zlepšení zdraví nebo k boji.
Většina z nás, když jsme před lety začínali s tréninkem Tchaj-ťi čchüan, to znala jen jako jeden způsob, a to pro boj. Nikdo ani netušil, že toto skvělé umění může být dobré pro zdraví, dokud Yang Cheng-Fu nezpopularizoval svou verzi. Při boji jsme si také automaticky zlepšili zdraví, ale nechodili jsme na hodiny s myšlenkou na zlepšení zdraví.

Ale jistě, mnoho lidí si musí před bojem nejprve vybudovat tělo a není to místo, kde přicházejí pomalejší formy?
Co si dnes lidé neuvědomují, je, že tehdy, když jsem se učil, to bylo ještě relativně neznámé a dokonce i v Číně, kde si to nechávaly pro sebe pouze hlavní rodiny jako Chen, Wu a Yang. Teprve poté, co se Tai Chi stalo zdraví prospěšným, se mnoho lidí začalo učit. Většina z nás už byla dobrá v jiných stylech boje. Znal jsem Styl tygra a díky němu a díky tomu, že jsem musel velmi tvrdě pracovat, jsme já a mnoho dalších již byli robustní, takže jsme nemuseli dělat pomalé Tai Chi Chuan, a i když jsme nebyli robustní, žádné pomalé Tai Chi Chuan stejně nebylo!

Jaká byla oblast, ve které jste trénoval, když jste poprvé navštívil Yang Shou-hu?
Jak jsem již řekl, byl jsem dobrý ve Stylu Tygra, a tak jsem se chlubil svými schopnostmi. Yang Shou-hu ze mě toto vychloubání brzy odstranil.

Jak to bylo provedeno?
Byl jsem mnohem mladší než Yang Shou-hu a myslel jsem si, že jsem silný a jako mladý hřebec, ale když jsem dorazil do školy mého bratrance, byl jsem nucen s ním bojovat.

Musel jste bojovat s Yang Shou-hu!
Ano, předtím to byl jen bratranec Yang, ale teď už to nebyl můj bratranec, byl to někdo, s kým jsem musel bojovat.

Co se stalo?
Myslel jsem, že bych ho mohl překvapit technikou, které jsme říkali "Tygr je zahnán do rohu," a to je, když používáme mnoho útočných technik, abychom se dostali z rohu. Když jsem zaútočil na Yanga, nejdřív jsem si myslel, že zmizel, ale později jsem pochopil, že se pohnul tak rychle a zároveň tak, že byl přímo přede mnou, než jsem mohl cokoliv udělat. Moje údery mířily na větší vzdálenost, než ve skutečnosti byl Yang, a najednou jsem zjistil, že v bezvědomí padám na podlahu.

Jak Vás knokautoval?
Použil velmi pokročilou techniku, o které nemohu mluvit.

Byl jste těžce zraněn?
Ne, při dopadu na podlahu mě bolely jen záda, zpočátku jsem nic necítil, ale později kolem místa, kde mě udeřil, došlo k mírnému otoku.

A naučil jste se nakonec tyto techniky?
Teprve když jsem byl s Yangem mnoho let, a přestože jsem byl členem rodiny, musel jsem prokázat, že jsem čestný a vážený člověk.

Co myslíte váženou osobou?
Tím chci říct, že bych nikdy nešel ven a nepoužil tyto techniky za účelem vychloubání nebo předvádění. Yang učil, že kdybychom byli někdy vyprovokováni, měli bychom se nejprve pokusit hrát na zbabělce, ale pokud to selže, musíme jednat tak rychle, abychom našim útočníkům nedovolili, aby věděli, jaké techniky používáme.

Musel jste se mnohokrát bránit?
Jak jsem postupoval, stal jsem se jedním ze starších studentů a mým úkolem bylo učit mladší studenty. Když říkám mladší žáci, byli vždy jen asi tři, protože trénink byl tak brutální. Mnohokrát jsme měli lidi z různých škol, kteří chodili do Yangova domu a chlubili se svými schopnostmi. Bylo nám řečeno, abychom to ignorovali. Teprve když tito lidé skutečně přišli do Yangova domu, bylo mi dovoleno s nimi bojovat.

A výsledek?
Už nejsem vychloubačný. Řeknu, že za všechny ty roky s Yangem jsem nikdy neviděl nikoho z jeho studentů poraženého.

Ani jednou?
No, byl jeden případ, kdy jedna osoba přišla do školy, ale byla jiná a nezdálo se, že by se předváděl jako někteří ostatní. Podíval se dovnitř a my jsme zastavili, on odešel, pak se znovu objevil a my jsme znovu zastavili. Tak to nějakou dobu pokračovalo, dokud jsem nebyl požádán, abych šel ven a pozval ho dovnitř. Ten chlap se jmenoval Chiang a zjevně byl dobrý v Pakwa Chang (Bagua Zhang). Já jsem s ním nebojoval, ale jeden z ostatních studentů ano a boj trval docela dlouho, nikdo nevyhrál. Nakonec Yang boj zastavil a poblahopřál mladému muži a poté ho vyzval k útoku. Zdálo se, že to začíná být vážné, ale nakonec tam mladý muž jen stál a čekal. Yang tam stál a čekal. Pak se uklonili a on odešel.

Proč to udělali?
Yang a Chiang věděli, že oba něco vědí. V Tai Chi Chuan nebo Pakwa Chang nejsou žádné útoky. Může to vypadat, že útočíme, ale útočíme až poté, co jsme byli napadeni, takže Chiang nezaútočil a Yang také ne, takže k žádnému boji nedošlo. Všichni jsme byli zklamaní, ale dostali jsme dobrou lekci.

Co se stalo poté, co Yang Shou-hu zemřel? Zdálo se, že styl zmizel.
Ano, několik starších studentů Yang Shou-hu se rozhodlo, že by bylo nejlepší neučit veřejně to, co jsme znali, a tak jsme se všichni rozešli, abychom učili jen několik vybraných studentů.

Kolik jste měl studentů?

Učil jsem jen asi sedm lidí, co jsem znal, a oni zase neučili mnoho.

Poznámka od překladatele: V diskuzi s Vincentem Chu o studentech a stylu výuky Yang Shaohou se však ukázalo, že prý ve skutečnosti většinu hodin výuky od přesídlení do Nankingu vedl Yang Sauchung, tedy syn Yang Chen-fu. Yang Shaohou prý ve skutečnosti příliš nevyučoval. A co se týče faktu, který je v rozhovoru uveden, tedy že Yang Shaohou učil původní styl, a že Yang Chen-fu styl změnil, tak vyjádření mistra Vincenta Chu je jednoznačné - říká, že hlavní sestava je jen jedna a ta se může cvičit v obrovském množství variant. Vyjádření, že Yang Shaohoův "styl" téměř vymizel tedy není přesné, protože se níže sami můžete přesvědčit, že i studenti Vincenta Chu cvičí rychlé formy a to dokonce rychlé formy Malého řádu (např. Nicanor Snow), a to velmi velmi precizně.