Rozhovor s Velmistrem Gin Soon Chu (1932 - 2019)

10.12.2022

Rozhovor v "Tai Chi & Alternative Health Magazine" , Vol.I, Issue 2

Přeložil: Jaromír Marek

Fotky dodány a publikovány se svolením Mistra Vincenta Chu

Mistře Chu, kdy jste  začal studovat Tai Chi Chuan?
Začal jsem cvičit styl Yang pod mistrem Lai Hok Soon v roce 1956 s velmi blízkým přítelem, panem Chan Ping Tim. Předtím jsem se učil styl Wu. Znal jsem pana Wu Tai Ki, zástupce 4. generace Tai Chi Chuan ve stylu Wu. Odkázal mě na žáka svého otce (na jeho jméno si teď nevzpomenu). Strávil jsem mnoho měsíců s tímto žákem učením se stylu Wu. Jednoho dne pan Chan cvičil s učitelem tuishou - učitel nemohl pana Chana přetlačit a nakonec spadl! Takže jsme si uvědomili, že učitel možná není tak dobrý a odešli.

Proč jste si vybral Tai Chi Chuan na rozdíl od jiných stylů?
Můj zdravotní stav byl velmi špatný a každý, koho jsem v té době znal, mi řekl, že Tai Chi Chuan je velmi dobré cvičení ke zlepšení zdraví - jak jsem napsal v knize Yang Sau Chunga "Praktické použití Tai Chi Chuan" (tzv. red book, pozn. překladatele).

Zmínil jste se o studiu pod vedením mistra Lai Hok Soon - s kým studoval Tai Chi Chuan?
Mistr Lai pracoval v místní vládě Kantonu v době, kdy Yang Cheng Fu přišel do Kantonu. V té době Mistr Lai studoval Pa Kua Chang (Bagua Zhang) pod slavným Fu Gin Sung. S příchodem Yang Cheng Fu začal mistr Lai studovat Tai Chi Chuan s mistrem Yang Sau Chungem - Yang Cheng Fu v té době už vlastně neučil, seděl a dával svému synovi pokyny, co má učit. Mistr Fu Gin Sung věděl, že mistr Lai studoval Tai Chi Chuan a často přicházel do tréninkové haly, aby sledoval jeho cvičení.

Po smrti mistra Laie jste pokračoval ve studiu u mistra Yang Sau Chunga. Jak jste se s ním poprvé setkal?
Mistr Lai a Mistr Yang spolu často komunikovali. Když mistr Yang poprvé učil v Hong Kongu ve sportovním klubu Kung Ming v Kowloonu, byl mistr Lai jeho jediným pomocným instruktorem. Později, když byl mistr Lai v nemocnici, přišel za ním mistr Yang a navštívil ho. To bylo poprvé, co jsem potkal mistra Yanga. Po smrti mistra Laie se nás asi 15 šlo učit od mistra Yanga. Během jednoho roku jsem zůstal jediným členem skupiny! Výcvik od mistra Yanga byl velmi tvrdý - od svých studentů vyžadoval velmi vysoký standard. Často říkal: "Tak mě to naučil můj otec, proto tě tak učím i já."

Jaké vzpomínky máte na trénink pod vedením mistra Yanga?
Mám na tuto dobu spoustu vzpomínek - není tu dost prostoru, abych je všechny vylíčil! Hlavní je jeho úroveň výuky. Zachoval stejnou kvalitu pro všechny studenty, nic nebylo přizpůsobeno tak, jak je tomu často dnes. Řekl by: "Pokud to dokážeš, pak tě to naučím. Pokud to nedokážeš, najdi si někoho jiného." Další věc, která mě napadá, je vztah mezi námi. Když věděl, že ten den přijdu na lekci, vždycky se posadil a čekal na mě. Zrušil by jakékoli schůzky, dokonce by zrušil i to, že se někam chystal s manželkou.

Existují nějaké příběhy, které nám z této doby můžete vylíčit?
Dobře, moje úplně první lekce s mistrem Yangem, ukázal jsem mu, co jsem se naučil od mistra Laie. Studentka stojící vedle mistra Yanga poznamenala, že jsem se ve svých pozicích propadal mnohem níže než můj přítel Chan Ping Tim. Mistr Yang přikývl, což mě velmi potěšilo. Poté jsem byl požádán, abych mistru Yangovi ukázal svá cvičení tuishou: peng-lu-ji-an resp. odpružení, stažení, tisknutí a odtlačení (jako starší student s mistrem Lai jsem s ním tuishou hodně trénoval). Mistr Yang znovu přikývl, takže jsem si myslel, že jsem udělal velmi pěknou práci. Nicméně mistr Yang pak řekl, že mi chybí nejdůležitější ingredience, odrážející síla (peng jing). Pak jsem s ním cvičil tuishou a on mi ukázal, jak to funguje - když použil tuto sílu, byl jsem šokován a nemohl jsem pohnout rukama! Tak jsem pochopil, kolik se toho ještě musím naučit! Od toho dne jsem strávil spoustu času rozvíjením Peng jingu pomocí dynamických tuishou. To ve svém učení hodně zdůrazňuji - je to podstata ve všech aspektech Tai Chi Chuan.

Lišily se vyučovací metody mistra Lai a mistra Yanga?
Měli velmi odlišné styly výuky. Mistr Lai učil v parcích. Měl mnoho výukových míst. Často je nemohl všechny pokrýt, takže jsem učil na některých z nich. Vyučování probíhalo vždy skupinově v časných ranních hodinách, po vyučování pak všichni šli do práce. Mistr Yang učil individuálně ve svém vlastním domě. Obecně rozdělil svůj čas tak, aby každému studentovi umožnil hodinu v různých časech během dne. Žádní dva studenti neměli lekci ve stejnou dobu. Všechny lekce byly vyučovány soukromě - Mistr Yang byl skálopevně přesvědčen, že jeho studenti by neměli cvičit na veřejnosti. Přál si, aby mnoho aspektů umění zůstalo známé jen několika málo lidem. Tímto způsobem si mohl být jistý udržením vysokých standardů.

Jak jste se cítil, když jste byl přijat jako druhý učedník mistra Yanga?
Stát se žákem "za zavřenými dveřmi" nebo "vnitřního kruhu" nese velkou zodpovědnost. Teprve v této fázi se vyučují vyšší úrovně umění. Člověk si může být jistý, že přijímá skutečný přenos. Stává se také povinností zajistit pokračování tohoto přenosu, udržovat vysoké standardy stanovené mým mistrem a pokračovat v šíření klasického Yang stylu Tai Chi Chuan. Jen tak může opravdové umění dále vzkvétat a růst.

Jak se vám podařilo splnit takový úkol?
Za posledních 25 let ušlo Tai Chi Chuan ve Spojených státech dlouhou cestu. V roce 1969 jsem v Bostonu založil klub Gin Soon Tai Chi - málokdo věděl, co je Tai Chi Chuan! Od té doby jsem udělal hodně osvěty. Nyní, když zmíníte jméno Tai Chi Chuan, lidé vědí, o čem mluvíte. Dalším krokem je zlepšení kvality Tai Chi Chuan. I když mám školu malou a soukromou, mnoho praktikujících mě vyhledává a zve mě, abych vedl semináře na jejich školách. Tímto způsobem mohu nadále zlepšovat úroveň stylu Yang, jak u nás, tak v zahraničí.

Když už mluvíme o seminářích, na svém nedávném kurzu v Londýně jste často zdůrazňovali potřebu potopit čchi dantienu. Jak je toho dosaženo?
Mnoho lidí si myslí, že pokud budete v klidu a budete o tom přemýšlet, stane se to. Není tomu tak. Musíte to zvládnout fyzicky i psychicky, po dlouhou dobu. Nic takového jako úspěch přes noc neexistuje. To je důvod, proč začátečník musí vyhledat zkušeného učitele, nejen slavného učitele. Když dokážete potopit čchi, nohy zesílí, tělo bude silnější - stanete se silnějším jako člověk.

Mnoho lidí je zmateno pojmem čchi, neboli vnitřní energie. Jaký má pro vás význam?
Čchi je pro mě něco uvnitř našeho těla, co nás udržuje naživu. Je to energie pocházející z krve. V Tai Chi Chuan se síla často nazývá čchi, ale přesněji je to jing. Toto je kombinace síly ze šlach a vazů s energií čchi. Tuto sílu lze získat pouze vytrvalým cvičením. Můj spolužák, mistr Ip Tai Tak (1929 - 2004), vždy říkal: "Silový trénink je velmi nudný. Je to jako ušetřit každý den cent." Nehledáme okamžitý výsledek, hledáme dlouhodobý.

Co byste jako přední odborník na Tai Chi Chuan ve stylu Yang poradil praktikujícím na různých úrovních?
Pro začátečníky - buďte trpěliví. Naučte se jen několik pohybů najednou, nesnažte se přijmout příliš mnoho informací najednou, stane se to jen matoucí. Věnujte čas procvičování toho, co jste se již naučili. Postavit vysokou budovu začíná pevnými základy. To, co jste se již naučili, je nejdůležitější. Ve střední fázi - nespěchejte, travte čas tím, že to uděláte správně. V této fázi je velmi důležité mít správné držení těla. To povede ke správné cirkulaci energie a nastaví cestu pro budoucí růst. Pro pokročilé praktikující - lidé jsou v dnešní době na hry s čísly. Myslí si, že čím více rutin Tai Chi znají, tím je to lepší. Praktikující by měl plně rozumět tomu, jak a proč provádí každou pozici. Člověk by měl věnovat více času pochopení deseti bodů Yang Cheng Fu (viz sekce "pravidla rodiny yang").

Často jsou lidé, kteří cvičí Tai Chi Chuan 10, 15 let a nedosáhnou žádné síly. Co byste těmto lidem poradil?
Tento jedinec zjevně neměl dobrého učitele. Zastavte se a najděte si někoho jiného. Jak jsem už dříve řekl, měli byste si najít zkušeného učitele, nejen slavného. Často je zkušeným učitelem někdo, koho zná jen velmi málo lidí a je těžké ho najít.

Existuje mnoho výkladů toho, jak by měl být styl Yang praktikován. Jak důležité je cvičit správným způsobem? Záleží na tom, jak jsou zásady uplatňovány?
Je velmi důležité cvičit Tai Chi Chuan správným způsobem - jinak člověk ztrácí čas a peníze. Pokud cvičíte podle zásad, cvičíte správně. Existuje však mnoho způsobů, jak principy interpretovat. Styl Yang je interpretuje pouze jedním specifickým způsobem; takže pokud se neřídíte tímto výkladem, nelze skutečně říci, že praktikujete styl Yang.