10 úrovní Tai Chi Chuan, hovoří profesor Fang Ning (1924 - 2021)

02.01.2023
Z čínštiny do angličtiny přeložil Vincent Chu, do češtiny Jaromír Marek.
Mezi lidmi praktikujícími bojové umění je běžné diskutovat o svých dovednostech. Totéž platí pro praktikující Tai Chi Chuan. Viděli jsme soutěžní zápas, kde starší muž porazil mladšího; slyšeli jsme od našich učitelů a četli z knih, jak bylo kung-fu členů rodiny Yang tak dobré, že bez problémů porazili cvičence tvrdého stylu. Když je mladý muž poražen starším mužem, říkáme, že kung-fu mladého muže není tak dobré jako kung-fu staršího muže. Možná vás zajímá, jak měřit dovednosti kung-fu v Tai Chi Chuan. Následuje moje pochopení a výklad toho, jak měřit různé úrovně kung-fu Tai Chi Chuan s mými šedesáti lety praktických znalostí.

Tai Chi Chuan kung-fu je rozděleno do deseti úrovní. První tři úrovně se nazývají nižší úroveň nebo to, co někteří lidé nazývají úroveň "vstupu do dveří," protože to je začátek cesty tréninku Tai Chi Chuan. Pokud student dosáhl třetí úrovně, má se za to, že vstoupil do dveří trénování. Čtvrtá až šestá úroveň se nazývá střední úroveň nebo to, co někteří lidé nazývají "vejděte do dveří a projděte místností." Je to tak nazváno proto, že žák již není začátečník a všechny jeho instrukce se vyučují v uzavřeném prostoru. Sedmá úroveň je úroveň, která vede praktikujícího Tai Chi Chuan k mistrovství. Osmá až desátá úroveň jsou vyšší úrovně a jsou běžně označovány jako "dosažení vrcholu a špičky." Osmá úroveň znamená, že člověk dosáhl vrcholu, ale ne špičky. V celé historii Tai Chi Chuan je počet lidí, kteří dosáhli této úrovně, velmi malý, tak málo, že je můžeme spočítat bez prstů. Lidé, kteří dosáhli této úrovně, museli strávit desítky let pilným cvičením. V tuto chvíli bude každý, kdo dosáhne osmé úrovně, velmi slavný nejen v Číně, ale po celém světě, pokud bude chtít ukázat své dovednosti veřejnosti.

Následuje podrobnější diskuse o deseti úrovních kung-fu Tai Chi Chuan. Všichni víme, že Tai Chi Chuan je vnitřní bojové umění a je založeno na filozofii yin-yang (tzn. interakce měkkého s tvrdým). Celý proces tréninku Tai Chi Chuan spočívá v rozbití ztuhlého a strnulého těla na měkké a uvolněné tělo a následné poskládání tohoto měkkého a tvrdého těla do těla pevného a tvrdého jako z oceli. Klasici říkají, že člověk by měl nejprve hledat známé a pak se snažit porozumět jingu (vnitřní síle). Od začátku, aby pochopil jing, praktikující rozvíjí odlehčení. Pojmem "známý" označují klasici koncept přeměny tvrdého a tuhého těla na měkké a uvolněné tělo pomocí tuishou a znalost těchto konceptů se také nazývá kung-fu "vstupu do dveří." Proto se toto předává ústně. Samozřejmě, pokud někdo cvičí Tai Chi Chuan jen pro zdraví, nemusí cvičit tuishou. Pokud však člověk praktikuje Tai Chi Chuan jako bojové umění, musí cvičit tuishou. Jinak nikdy nelze říci, že vstoupil do dveří. Ze cvičení tuishou člověk pomalu pochopí jing. Toto jsou první tři úrovně kung-fu Tai Chi Chuan.

Z hlediska cvičení tuishou jsou první tři úrovně kung-fu "poddávání se" nebo "neutralizace" soupeřovy energie. Klasický kruh Tai Chi Chuan říká, že kruh pro ústup je jednodušší než kruh postupu (získávání výhody). První tři úrovně se také nazývají únikový kruh. V první úrovni je většina pohybů složena z tuhé a strnulé energie, velmi málo z poddajné energie. Ve druhé úrovni se energie poddajnosti zvyšuje a rigidní energie klesá ve všech pohybech. Je to výsledek pochopení konceptů cvičení tuishou a seznámení se s energií a pohyby soupeře. Ve třetí úrovni jsou všechny pohyby řízeny hlavně poddajnou energií a člověk začíná chápat jing. V této době člověk nerozumí jingu a nezná ho, ale je schopen manévrovat v kruhovém pohybu, aby neutralizoval přicházející energii.

První tři úrovně jsou pro studenta, který není obeznámen s pojmem kruh, určeny k tomu, aby se velmi dobře seznámil s pojmem kruh a mohl použít tento princip kruhu k "přilepení" a "následování" přicházející energie. Když člověk pochopí, jak a kdy použít tento kruh k úniku, začíná chápat jing.

Kung-fu čtvrté až šesté úrovně pracuje s kruhem postupu (získání výhody). Proto se také nazývá trénink kruhové výhody. Když mluvím o kruhu výhody, není to jen reakce po úniku. Právě v procesu úniku se vaše poddajná energie neustále drží na soupeřově energii a za této podmínky jste nuceni postupovat. V této situaci váš postupový manévr ohrožuje protivníka a může způsobit, že váš protivník ztratí rovnováhu a bude poražen. Váš útočný manévr může být úder nebo jen fa jing (uvolnění energie) a protivník po něm může odletět. V této době student začíná rozvíjet techniky fa jing nebo "fa jing jednoho palce." Pokud tedy praktikující neovládá tyto techniky fa jing nebo fa jing jednoho palce, má se za to, že nedosáhl čtvrté úrovně a nevstoupil do dveří.

V této čtvrté až šesté úrovni kung-fu trénink zahrnuje shromáždění všech pohyblivých částí těla a začátek formování pevných částí těla a z fa jing jednoho palce na ještě menší vzdálenost. Obyčejní lidé obvykle stáhnou ruce o jednu nebo dvě stopy, aby si rezervovali sílu, a pak udeří dopředu. Říká se tomu technika fa jing jedné stopy. Na čtvrté úrovni není potřeba odtahovat paže a ruce. Na této úrovni jednoduchá fa jing technika způsobí, že protivník letí. To je znamení, že praktikant vstoupil do dveří a začal procházet místností. V tomto okamžiku by měl praktikující cítit, že nohy a chodidla jsou mnohem silnější a zakořeněné. Poté, co člověk dosáhne čtvrté úrovně a vyšší, je ve velmi choulostivé době. Klasik to nazývá jako "jednodenní cvičení" a "jednodenní dovednost." To je také čas, kdy praktikující vstoupil do dveří a prošel místností. Klasik tomu také říká čas "žádného odpočinku a dalšího cvičení." Klasik říká, že ke správnému učení se musí začít ústním předáváním. Když student dosáhl úrovně čtyři, dokončil období ústního předávání. I když student tentokrát necvičí cviky tuishou, cvičení sólové formy může zlepšit Tai Chi Chuan kung-fu. Samozřejmě s vedením učitele je pokrok žáka mnohem větší.

Když student dosáhne úrovně šest, vstoupí do místnosti a rozumí znalostem. Nyní začíná chápat, jak sám sebe "nechat jít" a následovat soupeřovu energii a aplikovat energii, jak sám chce. Z mých šedesáti let praktických zkušeností je sedmá úroveň klíčovou úrovní, ve které se přechází ze středního kung-fu do vyššího kung-fu předání. Je to úroveň používání mysli k ovládání všech pohybů jakýmkoliv způsobem. Když student dokončí tuto úroveň, student také dokončil postupový kruh (kruh získávání výhody). Dalším krokem není žádný kruh. Je také na studentovi, aby si procvičil techniku ​​fa jing od jednoho palce k malým jednotkám fa jing. V této době by člověk měl zjistit, že část těla je měkká a každá část těla je pevná. Každá část těla se může poddat a každá část těla může tvořit fa jing. Proto v závislosti na tom, která část těla je v kontaktu s protivníkem, tak tato část těla zasáhne soupeře.

Z hlediska aplikace tuishou jsou první tři úrovně "poddajnosti vnějšího kruhu," zatímco čtvrtá až pátá úroveň "poddajností vnitřního kruhu." Šestá úroveň je "poddajnost s tělem." To znamená, že člověk vede soupeřovu energii blízko k tělu a poté s tělem manévruje, aby se soupeř poddal. Tato technika se nazývá "oddělení masa." Úroveň sedm není žádný "kruhový úder." Kromě tří způsobů, jak se poddat, jak je popsáno výše, je možné vést soupeřovu energii tak, aby se přiblížila k tělu a dát protiúder bez ústupu. Tato technika se nazývá "bodový úder." V tuto chvíli nevidíte, jak se ruce pohybují, protože když se ruce dotknou, je to úder. Když se ruce spojí, je to také úder. V tomto bodě kontaktu je to složeno z úderu a fa jingu a může být buď měkký nebo pevný, může to být ústup nebo fa jing. Dá se říct, že je měkký a dá se říct, že je pevný.

Úrovně osm až deset jsou pokročilé Tai Chi Chuan kung-fu. Protože jsem toho ještě nedosáhl, nedokážu definovat, co to je. Podle toho, co jsem slyšel od svého učitele a na základě šedesáti let praktických zkušeností, každý, kdo dosáhl této úrovně, dokáže úžasné věci. To je to, co klasici běžně označují, když říkají: "Protivník mě nezná, ale já znám soupeře." Tělo je tak citlivé a lehké, že nelze přidat jedno pírko, letět a komár nemůže na tomto těle přistát. Když soupeř udeří do těla, soupeř je již zraněn a letí dozadu, ale můj pohyb jste neviděli. Jakýkoli pohyb může způsobit protivníkovi zranění a krvácení. Samozřejmě, v tréninku bojových umění neexistuje nic takového jako konečný stav. Čím více budete cvičit, tím lepší bude dovednost. Dovednost je nekonečná. Praktikující Tai Chi Chuan v minulosti i v současnosti dosáhli dovedností, o kterých většina lidí nevěří, že by vůbec byly v lidských silách.