Tai Chi Liberec a okolí

Cvičíme tradiční bojové Tai Chi školy Yang, Bagua a základy Kung-fu školy Wudang. Na nic si nehrajeme, nebereme ostatní školy jako konkurenci a rádi s nimi spolupracujeme. Každá škola má své slabé i silné stránky. My si chceme především dobře společně zacvičit, odejít s lepší náladou, zdravější a silnější.

Nové kurzy od 6.2.2021, více v sekci novinky


Tai Chi Chuan (Taijiquan)

Autentické bojové Tai Chi s přímou vazbou na rodinu Yang skrze Mistra Vincenta  Chu

Baguazhang (Pakwachang)

škola Emei skrze Mistra Zhai Fenga

Neigong

doplňující cviky, základy Kung-fu Wudang


Odkazy na školy našich mistrů: