Tai Chi Liberec

Cvičíme tradiční bojové Tai Chi školy Yang a Bagua školy Wudang. Na nic si nehrajeme, nebereme ostatní školy jako konkurenci a rádi s nimi spolupracujeme. Každá škola má své slabé i silné stránky. My si chceme především dobře společně zacvičit, odejít s lepší náladou, zdravější a silnější.


Tai Chi Chuan (Taijiquan)

Autentické bojové Tai Chi s přímou vazbou na rodinu Yang skrze Mistra Vincenta  Chu

Baguazhang (Pakwachang)

škola Emei skrze Mistra Zhai Fenga

Neigong

doplňující cviky


Odkaz na školy našich mistrů: